Your search results

ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษ

บ้านอยู่สบาย

บ้านอยู่สบาย สนามกีฬา

พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.เมตร

4 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.เมตร

3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

ที่ดินเริ่มต้น 21 ตร.ว.

การ์เด้นวิลล์ บ้านอยู่สบาย

DUO HOME

พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.เมตร

3 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

ที่ดินเริ่มต้น 35 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.เมตร

3 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.เมตร

4 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

ที่ดินเริ่มต้น 58 ตร.ว.

Compare Listings